Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
sluiten

Deze website is eigendom van Grondweb.be NV.
Vlieghavenlaan 12
3140 Keerbergen
Telefoon:  015 52 55 16
E-mail: info@grondweb.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0567.898.277

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten 


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Grondweb.be NV en/of haar partners. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Grondweb.be NV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Grondweb.be NV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Grondweb.be NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Grondweb.be NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Grondweb.be NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement  van de maatschappelijke zetel van Grondweb.be NV bevoegd.
Teksten en beelden

Alle in de website opgenomen teksten, plannen en beelden zijn louter informatief en/of illustratief en niet bindend.
Gebruik van de Configurator / lening / notariskosten / bouwsuggestie
De configurator is bedoeld om een indicatie te verkrijgen van de uitrusting en de kostprijs van een bouwgrond, al dan niet met bouwsuggestie. De resultaten van deze oefening zijn niet bindend.
De erin opgenomen leningcalculator en het resultaat ervan is eveneens louter informatief.

Gebruik van de reservatie module

Deze functie is enkel en alleen bedoeld om de door u gekozen grond door te sturen naar Grondweb.be  en houdt geenszins een optieovereenkomst of een verkoopsovereenkomst in. Gedurende maximaal 14 kalenderdagen houden wij het betreffende lot met wooneenheid onbeschikbaar (kleurt oranje) voor derden. Gedurende deze periode kan dan nagegaan worden of een verkoopovereenkomst kan afgesloten worden. Indien geen overeenkomst gesloten wordt, zal het lot opnieuw beschikbaar gesteld (kleurt groen).

Bouwsuggesties

De in de website opgenomen bouwsuggesties, bijbehorende plannen en prijzen zijn aangeleverd door onze geselecteerde bouwpartners en zijn louter indicatief. Grondweb.be NV neemt terzake geen enkele verantwoordelijkheid en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden. De plannen zijn de intellectuele eigendom van deze bouwpartners. Het is dus niet toegestaan deze gegevens te reproduceren of aan te wenden voor andere doeleinden dan hetgeen waarvoor ze op deze website bedoeld zijn, zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke bouwpartner(s).

Plannen, visualisaties en afbeeldingen

De afbeeldingen en visualisaties zijn louter indicatief en tekstondersteunend, deze kunnen nooit als bindend beschouwd worden.
De intekeningen van buiteninrichting, bijgebouwen, meubilair en of decoratie op plannen en visualisaties zijn dan ook louter illustratief en behoudens expliciet vermeld nooit inbegrepen in de prijzen.

Privacybeleid

Grondweb.be NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Grondweb.be NV. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden behoudens ingeval een lot een bouwplicht inhoudt, in dit geval zullen de gegevens bezorgd worden aan de betrokken bouwfirma..

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Grondweb.be NV, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Grondweb.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze troeven

1

Focus en ervaring

Grondweb.be focust zich al meer dan 25 jaar enkel en alleen op het verkavelen van bouwgronden.

GRONDIG IN BOUWGROND

 

Homeweb.be focust zich dan weer op woningen op de gronden van Grondweb.be of op uw grond.

BEN WONINGEN

2

Met of zonder bouwplicht

U KIEST IN ALLE VRIJHEID. In de een aantal verkavelingen bieden wij beide mogelijkheden aan.

Indien er geen bouwplicht is bieden wij u graag vrijblijvend bouwsuggesties van onze vertrouwde bouwpartner Homeweb.be aan. Dit laat u ook toe een goed beeld te krijgen van het totaalplaatje.

3

Transparant

Een investering in bouwgrond, al dan niet met woning, is heel wat. Bij ons informeert u zich optimaal, GEEN VERRASSINGEN. Alle relevante info vind je eenvoudigweg op onze website of bij onze medewerkers.

Ook de TOTAALPRIJS IS DUIDELIJK, u simuleert eenvoudigweg uw lot met een inschatting van de bijkomende kosten.